TimeLapse

רשימת הדברים שיש לבצע על מנת להפיק סרטון טיים לאפס מוצלח.
הרשימה מחולקת לשלושה חלקים:
1. לפני הצילום: ציוד נדרש, מה לקחת לאתר הצילום.
2. מתחילים לצלם: הגדרות מצלמה ועדשה מומלצים.
3. עיבוד התמונות: להפוך את רצף התמונות לסרטון.

ציוד נדרש לצילום טיימלאפס:
מצלמה
סוללה טעונה
חצובה
כרטיס זכרון
אינטרוולומטר / מונה-הפסקות / intervalometer , הכבל שלו והסוללות שלו.
ND-Filter
פילטר מקטב – Polarizer Filter

הגדרות מצלמה מומלצות:
בחר את צורת הצילום: מפתח צמצם מהירות תריס ידני.
קבע מפתח צמצם – Aperture
קבע מהירות תריס – Shutter Speed
Iso רצוי
סוג פורמט התמונה raw או jpg
בחר איזון הלבן (אם בחרת להשתמש ב jpg ולא ב raw)
קבע איכות צילום – גודל התמונה (אם בחרת להשתמש ב jpg ולא ב raw)
שנה למצב פוקוס ידני
בטל את ה VR אם הוא קיים בעדשה שלך.
הרכב את האינטרוולומטר ובחר את האינטרוול המתאים בין תמונה לתמונה.
הרכב מצלמה על החצובה ותייצב את החצובה.

הפוך את רצף התמונות לסרטון טיימלאפס:
הורד את התמונות למחשב.
עבד את התמונות בתוכנת עריכת תמונות.
הפוך אותם בעזרת אפליקציה מתאימה לסרטון.
הוסף מוסיקה לסרטון.
העלה את הסרטון לאינטרנט.

מודעות פרסומת